Informatie voor leerkrachten

In  bijlage kunt u  terecht voor meer informatie  over de film Troy.

Dit document bevat ook een didatische uitwerking van de gebruikte feiten,begrippen en relaties.

In het andere document kan u terugvinden waar deze webquest zich situeert binnen het leerplan.