Verwerking

- Elk groepje historische onderzoekers bestaat uit maximum 3 leden.

- Begin je onderzoek met opdracht 1 en sluit je onderzoek af met opdracht 4.

- Neem je tijd om de informatiebonnen aandachtig te bekijken

- Zorg ervoor dat alle groepsleden betrokken worden bij het groepswerk

- Per groep geven jullie antwoordenbundel af, zorg ervoor dat alle namen op het titelblad vermeld zijn

- Werk ordelijk en overzichtelijk